hero white 1 2

รับทำบัญชี

ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี

about2

ให้ บริการจดทะเบียน

ค่าบริการทำบัญชีราคาถูกไม่ใช้ ไม่ดีเสมอไป บางครั้งท่านอาจเจอ สำนักงานบัญชีหรือบุคคล ที่มีความรับผิดชอบจริงๆ แต่ไม่สามารถสู้กับการตลาดของ สำนักงานบัญชีที่เปิดมานานแล้ว จึงอาจทำให้คิดอัตราค่าบริการให้ถูกกว่าทั่วไป ผู้ประกอบจึงควรเลือก ที่มีค่าโสหุ้ย น้อยที่สุด

รับทำบัญชี

ในปัจจุบันบางครั้งการทำบัญชี ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จ้างสำนักงานบัญชี มีการจ้างผู้บัญชีอิสระ

รับจดทะเบียนบริษัท

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคค

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การคำนวณหาผลการดำเนินกิจการว่ามีกำไรหรือขาดทุนเท่าใด โดยการจัดทำงบการเงินซึ่งก็คืองบกำไรขาดทุนและงบดุล

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลคือ การแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของจำนวนหุ้น

ตั๋วเงินจ่าย

ตั๋วเงินจ่าย คือ ตราสารหนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพันธะหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระโดยมีระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้แน่นอน

author

สำนักงานบัญชี รับรองคุณภาพ

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี การกำหนดอัตราค่าบริการ รับทําบัญชี ทำบัญชีในปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานที่ออกมากำหนด อย่างชัดเจน ทำให้ ไม่ต้อง ทําบัญชีบริษัทเองทำบัญชีทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ บริษัท รับ ทํา บัญชี รับ ทำ บัญชี ราคา ค่าบริการทำบัญชี ทางบริษัท แจ้งเพิ่มธุรกิจที่รับทําบัญชี ไม่ต้อง รับ ทำ บัญชี ที่ บ้าน ถูกกำหนดค่าทำบัญชีองตามความสามารถ สนใจ โทร.081-931-8341

signature 1

บทความบัญชี

ขั้นตอนการกู้ กยศ

Dsl e-studentloan ลงทะเบียน กยศ วิธีสมัคร กยศ เข้าระบบ กยศ การ กู้

e-studentloan e-studentloan คือ ระบบการให้กูยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan เป็นระบบเพื่อให้ถานศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ ก ...
อ่านเพิ่มเติม
Bitcoin

Bitcoin บิทคอยน์ คือ 5 เว็บเทรด หน้าที่ของเงิน btc price crypto currency 1 เท่ากับกี่บาท ราคาบิทคอย

Bitcoin Bitcoin คือ เงินดิจิทัล เงินบิตคอยน์ (bitcoin) ชื่อย่อ BTC เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีหลายแบรนด์บนโลกนี้แต่ที่ดังกว่าใครเขาเพราะว่าเป็นพ ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

เงินบริจาคทุนการศึกษา ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ข้อหารือที่ กค 0702/5027 เลขที่หนังสื ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์

อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน 1 วิธีการขอคืนอากรแสตมป์

ขอคืนอากรแสตมป์ อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ เลขที่หนังสือ : กค 0702/4997 วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอ ...
อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top