Skip to content

รับทำบัญชี ภาษี

รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร งบการเงิน ภาษีป้าย ครบถ้วน ตามกฎหมาย

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับส่งเอกสาร

สำนักงานบัญชี ใช้ระบบขนส่งเอกชนที่มีความน่าเชื่อ และปลอดภัย

ปรับตัวตามยุค เทคโนโลยี

ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน นำระบบใหม่ มาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ

ให้บริการมากว่า 20 ปี

ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และสถานที่ตั้งเดิม

tax Category

หุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ  หุ้นกู้ที่ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธินำไปแลกเป็นหุ้นประ

Who We Are

พบกับผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังไซต์นี้

Hi! I am John Doe!

Perpetuum densior ad surgere fontes ante. Fert sata zonae ad. Coercuit flamina alta. Nova frigida plagae elis animalibus ensis erectos

Our Editors

 • Jane Doe

  The Curator!

 • John Doe

  The Maverick!

อาชีพเสริม

อาชีพเสริม

หางานทำที่บ้านงานเสริม

หมายถึง อาชีพที่ทำเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากงานประจำ เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้มาใช้ในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น

tax Category

ขายอะไรดี2021

ขายอะไรดี

ทำอะไรขายดี 1.ขายหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญวิกฤตโควิด19 ดังนั้นการขายอนมัยและเจลล้างมือนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนี่ยังไม่รู้ว่าจะขา

แบบภพ.30

การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ทางรัฐบาลจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อ-ขายของสินค้าและบริการในประเทศ และการนำเข้าสินค้า ในอัตรา 7% โดยกรมสรรพากรเป็นผู้ที่มีหน้าที่เก็บภาษีประเภท

www.sso.go.th-ประกันสังคม

เช็คสิทธิประกันสังคม

ประกันสังคม sso เช็คสิทธิ์  สำหรับคนที่มี “เงินเดือน” ทำงานบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ทุกคนต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน ส่วนคนที่ทำงานอิสระ (ผู้ที่ไม่ทำงานบริษัท/ไม่ได้รับข้าราชการ) ที่อยากจ่ายสมทบก็สามารถท

สมัคร-งาน-บัญชี-ปทุมธานี-

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชีปทุมธานี บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี รับทำบัญชี บัญชีสรรพากร เป็น ” สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มาแล้วกว่า 10 ปี และ เป

อาชีพ

นักบัญชี

อาชีพ อาชีพ หมายถึง การทำงานต่าง ๆที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมเพื่อรับค่าตอบแทน หรือรายได้ที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการใช้ แรงงาน ทักษะ ความรู้ วิธีการต่าง ๆของผู้ประกอบอาชีพ สามารถแบ่งได้2ลักษณะคือ อาชีพอ

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน คือหนังสือที่เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน โดยในหนังสือรับรองเงินเดือนจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลบริษัท นายจ้าง คำรับร

ภาษีอากร

ภาษีอากร

ฐานภาษี คือ ฐานภาษี (TAX BASE) หมายถึง สิ่งที่เป็นเงื่อนไขหรือมูลเหตุขั้นต้นที่ทำให้เกิดบุคคลที่จะต้องเสียภาษี หรือ สิ่งที่จะใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีอากร ฐานภาษีที่สำคัญ ได้แก่ 1.เงินได้ 

การเงิน

 • สมัคร-งาน-บัญชี-ปทุมธานี-
  รับทำบัญชี ปทุมธานี

  รับทำบัญชีปทุมธานี บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี รับทำบัญชี บัญชีสรรพากร เป็น ” สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มาแล้วกว่า 10 ปี และ เป

 • อาชีพ
  นักบัญชี

  อาชีพ อาชีพ หมายถึง การทำงานต่าง ๆที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมเพื่อรับค่าตอบแทน หรือรายได้ที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการใช้ แรงงาน ทักษะ ความรู้ วิธีการต่าง ๆของผู้ประกอบอาชีพ สามารถแบ่งได้2ลักษณะคือ อาชีพอ

 • ค่าเสื่อมราคา
  ค่าเสื่อมราคา

  ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses) หมายถึง จำนวนเงินที่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร เสื่อมค่าลงอันเนื่องมาจากการใช้งานสินทรัพย์ถาวรนั้น สินทรัพย์ถาวรนั้นมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี แต่ เมื่อใช้ไปแล้วจริงอยู

นิยม

หมวดหมู่

สำนักงานบัญชี

Utque orbis sed faecis. Caeleste semine fabricator facientes cesserunt sunt triones. Os terra deducite ignea ponderibus opifex quia sata. Securae mundo pulsant inter.

Aliis undas boreas deducite quarum fert. Securae mundo pulsant inter moderantum scythiam naturae. Os terra deducite ignea ponderibus opifex mundo quia sata.

สำนักงานบัญชีตัวแทน

สำนักงานบัญชีตัวแทน คือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี

สำนักงานบัญชี

การส่งเสริมให้สำนักงานบัญชีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ผลักดันให้มีโครงการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีขึ้นมา

เราให้บริการด้วยความจริงใจ

ในการดำเนินธุรกิจจะต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใด ๆ เปิดมาเผื่อให้บริการแก่ต้องการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก

ค่าบริการตามปริมาณเอกสาร

ในการคิดค่าบริการเน้นปริมาณเอกสารเป็นหลัก และพิจารณาต่อด้วยความยากง่ายของเอกสาร หากพึ่งพอใจสามารถตกลงใช้บริการได้ ไม่มีสัญญาผูก

ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน และรักษาความลับ

ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลัก ไม่ทำงานภายใต้แรงกดดันจากบุคคลภายนอก ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลกิจการของลูกค้าไปใช้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์

ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เคลียร์ภาษี

ให้บริการยื่นภาษีย้อนหลัง ทำบัญชีให้ถูกต้อง ยื่นงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง เคลียร์ภาษีที่ค้างชำระ หรือ ยื่นขาด ยื่นเกินด้วยวิธีการ ตามกฎหมายเป็นหลัก

ให้บริการตรวจสอบบัญชี

HIGHLIGHT AND CALL ATTENTION TO YOUR CONTENT

ให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี รับปิดงบการเงิน

สนใจใช้บริการสามารถโทรสอบถามได้ในเวลาทำการ

บริษัท ปังปอน จำกัด

บริษัทเปิดให้บริการเน้น ผู้ประกอบการที่สนใจ และให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี เมื่อกิจการต้องการประหยัดต้นทุนในการจ้างพนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะจัดการเอกสารต่าง ๆ บันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน ยื่นแบบ ยื่นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ แจ้งเข้า-แจ้งออกพนักงาน ยื่นประกันสังคมของพนักงาน และช่วยวางแผนในการเสียภาษีให้น้อยที่สุด และถูกต้องจตามกฎหมาย news paper thai

PANGPOND.COM 2021 © sitemap