ANUSAK NGUESA

กฎของโอห์ม

กฎของโอห์ม Ohms Law 2 สูตรคํานวน สรุป ต้านทาน

ในหน้านี้ กฎของโอห์มกฎของโอห์มกล่าวไว้ว่าอย่างไรกฎของโอห์ม E คืออะไรกฎของโอห์มรูปใดกฎของโอห์ม โอห์มคืออะไร กฎของโอห์ม ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากับความต้ …

กฎของโอห์ม Ohms Law 2 สูตรคํานวน สรุป ต้านทาน Read More »

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช มี 10วิธี คืออะไร อาศัยเพศ เมล็ด

การขยายพันธุ์พืช (PLANT PROPAGATION)           พรรณพืชดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยการสืบพันธุ์เกิดลูกหลานมีชีวิตสืบต่อกันมา การสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆ เพิ่มจำ …

การขยายพันธุ์พืช มี 10วิธี คืออะไร อาศัยเพศ เมล็ด Read More »

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย มีอะไรบ้าง 20 ตัวอย่าง 4 ภาค สรุป

ในหน้านี้ วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง10ข้อวัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่างวัฒนธรรมไทย 4 ภาควัฒนธรรมไทย             วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงานและการแสดงออกถึงควา …

วัฒนธรรมไทย มีอะไรบ้าง 20 ตัวอย่าง 4 ภาค สรุป Read More »

หมูทอดกระเทียม

3 หมูทอดกระเทียม วิธีทํา แบบ ง่าย

ในหน้านี้ หมูทอดกระเทียมส่วนผสมเคล็ดลับ การทำวิธีการทำหมูทอดกระเทียม 3 แบบหมูทอดกระเทียม หมูทอดกระเทียม อาหารตามสั่งยอดฮิตที่แม้แต่คนไม่กินกระเทียมยังต้องหันมองกับกลิ่นของกระเทียมเจียวที่นำไปผัดกับหมู …

3 หมูทอดกระเทียม วิธีทํา แบบ ง่าย Read More »

คำสันธาน

รู้ยัง 3 ชนิด คำสันธาน คือ ความหมาย คำเชื่อม ประโยคที่มี

ในหน้านี้ คำสันธานความหมายของคำสันธานชนิดของคำสันธานข้อสังเกตคำสันธาน ความหมายของคำสันธาน คำสันธาน คือ คำที่ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เป็นเนื้อความอันเดียวกัน หรือให้สอดคล้องกัน  &nb …

รู้ยัง 3 ชนิด คำสันธาน คือ ความหมาย คำเชื่อม ประโยคที่มี Read More »

คำสรรพานาม

รู้ยัง 6 ชนิต คำสรรพนาม คือ มีอะไรบ้าง หมายถึง เช่น

ในหน้านี้ คำสรรพนามความหมายของคำสรรพนามชนิดของคำสรรพนามหน้าที่ของคำสรรพนามคำสรรพนาม ความหมายของคำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำแทนชื่อ เป็นคำที่ใช้แทนคำนาม ชนิดของคำสรรพนาม คำสรรพนาม แบ่งได้ตามลักษณะการใช้เ …

รู้ยัง 6 ชนิต คำสรรพนาม คือ มีอะไรบ้าง หมายถึง เช่น Read More »

คำนาม

พลาด 5 ชนิด คำนาม มีอะไร ตัวอย่าง สมุหนาม ป 3 4 ชี้

ในหน้านี้ คำนามคำนาม มีอะไรบ้างสมุหนาม คือตัวอย่าง คำนามคำนาม ทำหน้าที่อะไรคำนาม คำนาม คือ  คำที่ใช้เรียกชื่อ  คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ต่าง ๆ  เช่น พ่อ แม่ เด็ก นก ปลา บ้าน หนังสือ โ …

พลาด 5 ชนิด คำนาม มีอะไร ตัวอย่าง สมุหนาม ป 3 4 ชี้ Read More »

ecosystem

ระวัง 3 ระบบนิเวศ คือ หมายถึงอะไร ป่าชายเลน สรุป

ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ คือ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ระบบนิเวศนั้นเป็นแนวคิด (concept) ที่นักนิเวศวิทยาได้นำมาใช้ในก …

ระวัง 3 ระบบนิเวศ คือ หมายถึงอะไร ป่าชายเลน สรุป Read More »

ganesh

ห้าม 17 บทสวดพระพิฆเนศ วัดแขก สั้น ห้วยขวาง ปาง ค้าขาย

ในหน้านี้ บทสวดพระพิฆเนศบทสวดมนต์และคาถาบูชาพระพิฆเนศคาถา บทสวดบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด อันได้แก่สวดเพื่อขอประทานความสำเร็จในการค้าและการติดต่อเรื่องธุรกิจบทสวดบูชาพระพิฆเนศแบบโบราณ 17 บท …

ห้าม 17 บทสวดพระพิฆเนศ วัดแขก สั้น ห้วยขวาง ปาง ค้าขาย Read More »

คำบุพบท

พลาด 5 ชนิด คำบุพบท คือ ประโยค จัดการเรียนรู้ รูปภาพ

ในหน้านี้ คำบุพบท ชนิดของคำบุพบทคำบุพบทที่มักใช้กันมาก  หน้าที่ของคำบุพบท                                                                                                   คำบุพบท  ความหมายของคำบุพบท  …

พลาด 5 ชนิด คำบุพบท คือ ประโยค จัดการเรียนรู้ รูปภาพ Read More »

เพลงชาติไทย

อย่าลืม 1 เนื้อเพลงชาติไทย พร้อม แปล ความหมาย

เนื้อเพลงชาติไทย เพลง ชาติ ไทย มีขึ้นนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ.2475 ขณะนั้นประเทศไทยใช้ชื่อว่า ประเทศสยาม เพลงชาติครั้งแรก จึง มีเนื้อร้องใช้ชื่อประเทศสยาม ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ ขุนวิจิตรมาตรา ( …

อย่าลืม 1 เนื้อเพลงชาติไทย พร้อม แปล ความหมาย Read More »

กำแพงเพชร

พลาด 22 กำแพงเพชร เขต 2 ภาค ที่เที่ยว น้ำตก เส้นทาง

ในหน้านี้ กำแพงเพชรที่ตั้งและอาณาเขตสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศสัญลักษณ์ประจำจังหวัดการปกครองส่วนท้องถิ่นกำแพงเพชร กำแพงเพชร ใช้อักษรย่อ กพ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 4 ขอ …

พลาด 22 กำแพงเพชร เขต 2 ภาค ที่เที่ยว น้ำตก เส้นทาง Read More »

โรงงานอุตสหกรรม

ระวัง 3 อุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ประเภท ของ โรงงาน ในไทย

อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรม ( Industry ) เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในยุควิกตอเรีย นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้ …

ระวัง 3 อุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ประเภท ของ โรงงาน ในไทย Read More »

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

ห้าม 5 สำคัญ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ความหมาย

ในหน้านี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาความหมายของภาษาความสำคัญของภาษาองค์ประกอบของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ความหมายของภาษา คำว่า “ ภาษา” เป็นคำภาษาสันสฤต แปลตาม …

ห้าม 5 สำคัญ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ความหมาย Read More »

คำซ้อน

ห้าม 50 คำซ้อน ตัวอย่าง เพื่อเสียง จังหวะ ความหมาย

ในหน้านี้ คำซ้อนคำซ้อน คือตัวอย่าง คำ ซ้อนคําซ้อนเพื่อเสียง ตัวอย่างตัวอย่าง คำซ้อนคํา ซ้อนคำซ้อน คำซ้อน คือ คำซ้อน หมายถึง คำที่เกิดจากการสร้างคำโดยนำคำที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ตรงข้ามกัน หรือ …

ห้าม 50 คำซ้อน ตัวอย่าง เพื่อเสียง จังหวะ ความหมาย Read More »

แนะนำตัวเอง

ห้าม 5 แนะนําตัวภาษาอังกฤษ ห้องเรียน กันเอง เป็นทางการ

ในหน้านี้ แนะนําตัวภาษาอังกฤษในห้องเรียนแบบเป็นกันเองแบบเป็นทางการแบบทั่วไปแนะนําตัวภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ไม่เก่ง ภาษาอังกฤษ และไม่รู้ว่าจะแนะนําตัวในห้องเรียนหรือหน้าชั้นเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีละก็ วัน …

ห้าม 5 แนะนําตัวภาษาอังกฤษ ห้องเรียน กันเอง เป็นทางการ Read More »

เทคนิคแนะตัวเอง

20 วิธี แนะนำตัวเอง ประวัติส่วนตัว น่าสนใจ

ในหน้านี้ แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองมีอะไรบ้างการเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจตัวอย่างการแนะนำตัวเองวิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเองแนะนำตัว เอง ภาษาไทยแนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งา …

20 วิธี แนะนำตัวเอง ประวัติส่วนตัว น่าสนใจ Read More »

หลักฐานชั้นต้น

พลาด 2 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานชั้นต้น ตัวอย่าง

หลักฐานชั้นต้น ใบความรู้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความหมายและประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระทาของมนุษย์ในอดีต ที่ใช้เครื่องมือสาคัญในการสืบค้นแสวงหาข้อเท็จ …

พลาด 2 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานชั้นต้น ตัวอย่าง Read More »

ประชาธิปไตย

ห้าม 3 หลัก ประชาธิปไตย คือ การปกครอง ระบอบ กำเหนิด

ในหน้านี้ ประชาธิปไตยหลักความเสมอภาคหลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่หลักนิติธรรมหลักการใช้เหตุผลหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค   ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วน …

ห้าม 3 หลัก ประชาธิปไตย คือ การปกครอง ระบอบ กำเหนิด Read More »

ตัดผมวันไหนดี

ห้าม 7 วันไหนดี ตัดผมวันไหนดี ตัดเล็บ ควรตัด ไม่ควรตัด

ตัดผมวันไหนดี คนไทยกับเรื่องของความเชื่อ เรื่องดวง การถือเคล็ด เป็นของที่มาคู่กัน แทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็เป็นได้ ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหน ใส่เสื้อสีอะไร ก็ต้องทำให้เหมาะกับราศี หรือแม้ …

ห้าม 7 วันไหนดี ตัดผมวันไหนดี ตัดเล็บ ควรตัด ไม่ควรตัด Read More »

เครื่องดนตรีสากล

รู้ยัง 4 เครื่องดนตรีสากล ทั้งหมด มีอะไร ดีด สี ตี เป่า

ในหน้านี้ เครื่องดนตรีสากลดนตรีสากล คือเครื่องดนตรีสากล มีกี่ประเภทเครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมโลหะ เครื่องประกอบจังหวะเครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องดรตรีสากล มีอะไรบ้าง สรุป …

รู้ยัง 4 เครื่องดนตรีสากล ทั้งหมด มีอะไร ดีด สี ตี เป่า Read More »

Scroll to Top