ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างอะไรบ้าง?

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมด โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ พื้นฐาน โครงสร้างภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ pdf โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 12 tense แบบฝึกหัด โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษ เรียง ประโยค ประธาน กริยา กรรม ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างอะไรบ้าง?

ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างหลัก ๆ ดังนี้

 1. ประโยคอย่างง่าย (Simple Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยซับเจ็กต์ (Subject) และพรีดิเคต (Predicate) โดยซับเจ็กต์อาจประกอบด้วยคำนามหรือวลีคำนาม และพรีดิเคตประกอบด้วยคำกริยาหรือวลีคำกริยา ตัวอย่าง

  • She reads a book.
  • They are playing in the park.
 2. ประโยคซับเจ็กต์สองหรือมากกว่า (Compound Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยสองหรือมากกว่าประโยคย่อย (clause) ที่เชื่อมกันโดยคำเชื่อม (conjunction) เช่น “and,” “but,” “or,” “so,” หรือ “because” ตัวอย่าง

  • She is reading a book, and he is watching TV.
  • I wanted to go to the party, but I was too tired.
 3. ประโยคสมบูรณ์ (Complex Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (main clause) และประโยคย่อยหรือประโยคที่เสริมเติม (subordinate clause) ซึ่งบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคหลัก ตัวอย่าง

  • I will go to the party if I finish my work. (subordinate clause “if I finish my work”)
  • She went to the store because she needed some groceries. (subordinate clause “because she needed some groceries”)
 4. ประโยคที่ประกอบด้วยแค่ประโยคย่อย (Simple Sentence with a Subordinate Clause) ประโยคที่เริ่มต้นด้วยประโยคอย่างง่ายและมีประโยคย่อยเสริมเติม ตัวอย่าง

  • I will go to the party because I was invited.
  • She ate dinner and then she watched a movie.
 5. ประโยคซับเจ็กต์หรือความเชื่อมโยง (Complex Sentence with a Coordinating or Subordinating Conjunction) ประโยคที่เริ่มต้นด้วยประโยคย่อยและมีประโยคย่อยอื่นเชื่อมต่อด้วยคำเชื่อม เช่น

  • Although it was raining, she went for a run. (subordinating conjunction “although”)
  • He is studying hard, so he can pass the exam. (coordinating conjunction “so”)
 6. ประโยคคำถาม (Question Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อถามสิ่งต่าง ๆ โดยมักมีคำถามที่เริ่มต้นด้วยคำถามอย่าง “what,” “when,” “where,” “why,” “who,” “how,” เป็นต้น ตัวอย่าง

  • Where are you going?
  • How did you learn to cook?

ประโยคในภาษาอังกฤษสามารถมีความยาวและความซับซ้อนต่างกันได้ โดยการใช้โครงสร้างต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายตามที่ต้องการในการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

คำอธิษฐานที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาแตกต่างจากคำอธิษฐานทั่วไปอย่างไร?

การอธิษฐานที่ถูกต้อง ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ อธิษฐานขอ เงิน จาก พระเจ้า ข้าแต่พระบิดา บท เก่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงคุ้มครองสอดส่องดูแลเรา ข้าแต่พระบิดา ภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน บุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายการกระทำคืออะไร?

วิธี แยก ประเภท คํา ภาษาอังกฤษ คําคุณศัพท์ คือ คํา ในภาษาอังกฤษ 9 ประเภท คํา คุณศัพท์ 50 คํา คําคุณศัพท์ มีอะไรบ้าง ชนิดของ คํา อังกฤษ แปล ชนิดของคําในภาษาอังกฤษ 8 ชนิด for เป็นคําชนิดใด ใกล้ฉัน ออนไลน์
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ แผนที่ วิทยา รูป ประกอบ ประโยชน์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ฝันเห็นรถ

ขับรถ 7 ฝันว่ารถหาย เลข น้ำท่วม กระบะ ใหม่ ขโมย

ฝันว่ารถหาย ฝันว่ารถหาย ฝันว่าขับรถ ฝันว่าน้ำท่วม ฝันว่าได้ขับรถกระบะ ฝันว่าออกรถใหม่ ฝันเห็นรถตัวเอง ฝันว่าทองหาย ฝันว่าของหาย ฝันว่าขโมยขึ้นบ้าน ฝันว่ารถเสีย ฝันว่าเงินในกระเป๋าหาย ฝันว่ารถพัง ฝันว่าทองหายแล้วได้คืน ฝันว่ารถหายหาไม่เจอ ฝันว่าโจรปล้น ฝันเห็นขโมย ฝันว่ารถถูกชน ฝันว่าถูกขโมยเงิน ฝันเห็นหัวหน้างาน ฝันว่าซื้อรถมือสอง ฝันว่ารถจักรยานยนต์หาย ฝันว่ารถหายแต่ได้คืน มีความหมายหรือโชคลาภ ฝันเห็นรถยนต์สีขาว เป็นเช่นนี้ตีความหมายว่าอย่างไร

ปริมาตรของทรงกระบอกคำนวณอย่างไร?

สูตรปริมาตรทรงกระบอก โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก ลิตร สูตรปริมาตรทรงกระบอกกลวง คำนวณปริมาตร น้ำมัน ถัง กลม โจทย์ปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก excel ปริมาตรทรงกระบอก หน่วย ใกล้ฉัน ออนไลน์
QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป
อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทย 4 ภาค พื้นบ้าน กลาง ใต้ อีสาน ตะวันออก

อาหารไทย 4 ภาค พร้อมวิธี ทํา ใบงานอาหารไทย 4 ภาค รายงาน อาหารไทย 4 ภาค ภาพอาหารไทย 4 ภาค อาหารไทย 4 ภาค pdf อาหารไทย 4 ภาค ppt เอกลักษณ์ อาหารไทย 4 ภาค อาหารแต่ละภาค

Leave a Comment

Scroll to Top