คำนามที่แสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกาย

คำนามที่แสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติเช่นความรู้สึกคืออะไร?

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

คำนามที่แสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติเช่นความรู้สึกคืออะไร?

คำนามที่ใช้ในการแสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติเช่นความรู้สึก เรียกว่า “คำนามนามสัมพันธ์” หรือ “คำนามนามเฉพาะ” คำนามนามสัมพันธ์อธิบายสิ่งของหรือความคิดให้เราเข้าใจและมักจะไม่สามารถมังกระหว่างมือได้ เช่น

  1. ความรัก ความรักเป็นความรู้สึกและไม่มีร่างกาย คำนาม “ความรัก” ใช้ในการอธิบายความรู้สึกนี้ เช่น “ความรักของเขาทำให้เขามีความสุข.”

  2. ความสุข ความสุขไม่มีร่างกายและเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกในใจ คำนาม “ความสุข” ใช้ในการอธิบายสภาวะนี้ เช่น “เราต้องการความสุขในชีวิต.”

  3. ความเสียดาย ความเสียดายเป็นความรู้สึกและไม่มีร่างกาย คำนาม “ความเสียดาย” ใช้ในการอธิบายสิ่งของนี้ เช่น “เขารู้สึกความเสียดายจากผลการตัดสินใจของเขา.”

  4. ความคิด ความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจและไม่มีร่างกาย คำนาม “ความคิด” ใช้ในการอธิบายเรื่องนี้ เช่น “ความคิดสร้างสรรค์ของเขามีความเป็นสิ่งใหม่.”

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนามนามสัมพันธ์เพื่อแสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติ

  1. “ความรักที่ของเขาสำคัญกว่าทุกสิ่งในโลก.”
  2. “ความสุขมาจากความคิดสบายใจ.”
  3. “ความเสียดายที่เขารู้สึกตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้.”
  4. “ความคิดเกี่ยวกับอนาคตทำให้เขาตื่นเต้น.”
  5. “ความรู้สึกของเธอช่วยสร้างเรื่องราวที่สวยงาม.”

ในทุกกรณี, คำนามนามสัมพันธ์ถูกใช้ในการอธิบายและประกอบประโยคเพื่อเน้นความหมายหรือลักษณะของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติให้มากขึ้นในบริบททางการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย
อาหารแห้ง

อาหารแห้ง ใส่บาตร มีอะไรบ้าง เมนู กักตุน ติดหอ พร้อมทาน !

อาหารแห้งใส่บาตร มีอะไรบ้าง เมนูอาหารแห้ง อาหารแห้งกักตุน ข้าวสารอาหารแห้งมีอะไรบ้าง เมนูอาหารที่เก็บได้นาน ไม่มีตู้เย็น อาหารแห้งที่ควรมีติดหอ อาหารแห้งพร้อมทาน อาหารแห้งแม็คโคร
ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 7 ดีเสีย จดทะเบียน บัญชี

ห้างหุ้นส่วน กิจการห้างหุ้นส่วน ประเภทของธุรกิจห้างหุ้นส่วน ข้อดี ห้างหุ้นส่วน ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วน ความแตกต่าง หสม กับ หจก ห้างหุ้นส่วน มีลักษณะอย่างไร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องยื่นงบการเงินหรือไม่ หจก ย่อมาจาก อะไร ห้างหุ้นส่วน จํากัด ตัวย่อ ห้างหุ้นส่วนต้องจดทะเบียนไหม

ประโยคโดยทั่วไปมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ประโยคมีอะไรบ้าง ประโยคมีกี่ชนิด ส่วนประกอบของประโยค ตัวอย่าง ส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วน อะไรบ้าง ประโยคประกอบด้วยอะไรบ้าง ประโยคคือ ประโยค มี 2 ภาค คือ ส่วนประกอบ ของประโยค ป. 1 ใกล้ฉัน ออนไลน์
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ

เวตาลมีความสัมพันธ์กับดาราศาสตร์หรืออะไรบ้าง?

เวตาลเรื่องที่10 เวตาลมีลักษณะอย่างไร โครงเรื่องหลักของนิทานเวตาลกล่าวถึงตัวละครเอก 2 ตัวคือใคร เวตาลมีลักษณะนิสัยอย่างไร ตัวละครเวตาล เวตาลคือใคร พระวิกรมาทิตย์ใช้เวลานานเท่าใด จึงจับเวตาลได้ เวตาล การ์ตูน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
กรีฑา

ประวัติกรีฑา 4 กีฬา ความเป็นมา ในประเทศไทย คือ

ประวัติกรีฑา ย่อ กรีฑา ประวัติ กรีฑา ประเภท ลู่ ประวัติกรีฑา กติกา กรีฑามีกี่ประเภท ประวัติ กรีฑา ใน ประเทศไทย ประโยชน์ กรีฑา

Leave a Comment

Scroll to Top