ประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วน อะไรบ้าง ประโยคมีอะไรบ้าง ส่วนประกอบของประโยค ตัวอย่าง ประโยคความเดียวคือ ประโยคสามัญคือ ประโยคแบ่งตามโครงสร้าง มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ประโยคที่แบ่งตามโครงสร้างทั้ง3ประเภทมีความเเตกต่างกันอย่างไร ประโยคในภาษาไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ประโยคประกอบด้วยส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนที่มีบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ในการสร้างความหมายของประโยค ส่วนประกอบหลัก ๆ ของประโยคประกอบด้วย

 1. ซับเจ็กต์ (Subject) ซับเจ็กต์คือส่วนของประโยคที่ระบุผู้หรือสิ่งที่กระทำการหรือถูกกระทำ. ซับเจ็กต์สามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase). ซับเจ็กต์มักอยู่ข้างหน้าพรีดิเคต (Predicate) ซึ่งเป็นส่วนที่บอกถึงการกระทำหรือสถานะของซับเจ็กต์.

  ตัวอย่าง

  • เขา อ่านหนังสือ. (ซับเจ็กต์ “เขา”)
  • รถ สีแดงจอดอยู่ข้างถนน. (ซับเจ็กต์ “รถสีแดง”)
 2. พรีดิเคต (Predicate) พรีดิเคตคือส่วนของประโยคที่บอกถึงการกระทำหรือสถานะของซับเจ็กต์. พรีดิเคตสามารถเป็นคำกริยา (verb) หรือวลีคำกริยา (verb phrase) และมักประกอบด้วยคำกริยาและอาจจะมีการใช้คำหนุน (modifiers) เพื่อเสริมความหมาย.

  ตัวอย่าง

  • เขา อ่าน หนังสือ. (พรีดิเคต “อ่าน”)
  • รถ สีแดงจอด อยู่ข้างถนน. (พรีดิเคต “สีแดงจอดอยู่”)
 3. อ็อบเจ็กต์ (Object) อ็อบเจ็กต์คือส่วนของประโยคที่บอกถึงสิ่งหรือผู้ถูกกระทำต่อโดยการกระทำของซับเจ็กต์ (พรีดิเคต) อ็อบเจ็กต์สามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase) และมักอยู่หลังคำกริยา.

  ตัวอย่าง

  • เธอ อ่าน หนังสือ. (อ็อบเจ็กต์ “หนังสือ”)
  • เขา ให้ ของขวัญ. (อ็อบเจ็กต์ “ของขวัญ”)
 4. อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะ (Object Complement) อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะคือส่วนของประโยคที่เสริมความหมายของอ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะสามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase) และมักอยู่หลังอ็อบเจ็กต์.

  ตัวอย่าง

  • เขา เปลี่ยนรถ เป็นรถสีแดง. (อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะ “รถสีแดง”)
  • เธอ ตั้งชื่อลูกชาย เป็นแม็ค. (อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะ “แม็ค”)
 5. คำหนุน (Modifiers) คำหนุนคือคำที่ใช้เพื่อเสริมความหมายของซับเจ็กต์, พรีดิเคต, อ็อบเจ็กต์ หรือประโยคโดยทั่วไป. คำหนุนสามารถเป็นคำคุณศัพท์ (adjective), คำคุณศัพท์วลี (adjective phrase), คำกริยา (adverb), คำกริยาวลี (adverb phrase), หรือคำนามวลี (noun phrase) และมักปรากฏก่อนคำหลักที่เป็นเนื้อหาหลัก.

  ตัวอย่าง

  • เขา อ่าน หนังสือน่าสนใจ. (คำหนุน “น่าสนใจ”)
  • เขา อ่าน อย่างรวดเร็ว. (คำหนุน “รวดเร็ว”)
  • รถ สีแดง ของเขา ต้องการ การซ่อมแซม. (คำหนุน “สีแดง,” “การซ่อมแซม”)
 6. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) เครื่องหมายวรรคตอนใช้ในประโยคเพื่อระบุลักษณะและโครงสร้างของประโยค และช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง. เครื่องหมายวรรคตอนรวมถึงเครื่องหมายจุลภาค (comma), เครื่องหมายจุลภาคคู่ (semicolon), เครื่องหมายจุลภาคหลังคำสุดท้ายในรายการ (comma after the last item in a list), เครื่องหมายอัปเวิร์ด (apostrophe), เครื่องหมายคำพูด (quotation marks), เครื่องหมายวรรคตอนคำถาม (question mark), เครื่องหมายวรรคตอนคำชี้แจง (exclamation point), และอื่น ๆ.

เหล่าส่วนประกอบเหล่านี้ร่วมกันในการสร้างประโยคที่มีความหมายและโครงสร้างที่ชัดเจนและถูกต้องในภาษาอังกฤษและในภาษาอื่น ๆ ด้วย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ดูเรื่องนี้

คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ

อธิบายว่าเครื่องหมายจุลภาคในภาษาไทยมีหน้าที่อะไรและวิธีการใช้งานของมันคืออย่างไร?

เครื่องหมายจุลภาค ใช้อย่างไร จุลภาค ตัวอย่าง การใช้จุลภาคในหนังสือราชการ / หมายถึง หรือ เครื่องหมายต่างๆ เครื่องหมายในภาษาไทย เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย จุลภาค ความหมาย ใกล้ฉัน ออนไลน์

การใช้เลขประจำวันสามารถช่วยในการค้นพบเรื่องราวหรือความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตของบุคคลได้หรือไม่?

กรณีใดต่อไปนี้สามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565 pdf สรุป พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA คือ pdpa คุ้มครองอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์
สถาบันการเงิน

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธปท สถานะเป็น มีกี่แห่ง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทำความรู้จักกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ คือ มงคลสูตร มงคลสูตรคําฉันท์

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ

การ์ตูน และ ความสัมพันธ์ กับ วรรณกรรมโลก

งานวิจัยการ์ตูนญี่ปุ่น การออกแบบตัวละครมีกี่ประเภท การออกแบบคาแรคเตอร์ การ์ตูน การออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร ทฤษฎีการออกแบบตัวละคร ทฤษฎีการเล่าเรื่อง narrative theory เว็บ ออกแบบ ตัวการ์ตูน ฟรี ภูมิหลัง background มีประโยชน์อย่างไรในการออกแบบตัวละคร ใกล้ฉัน ออนไลน์

คำคุณศัพท์มีกี่ประเภท?

adjective ตัวอย่างประโยค คําคุณศัพท์ มีอะไรบ้าง adjective มีอะไรบ้าง คุณศัพท์ คือ คําคุณศัพท์ อังกฤษ คํา คุณศัพท์ 50 คํา คําคุณศัพท์ ตัวอย่าง adjective คืออะไร มีกี่ประเภท ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

Leave a Comment

Scroll to Top