5 ภาษาไทยมีเครื่องหมายอะไร ที่ใช้ในการบอกเสียงต่อไป?

ในภาษาไทยมีเครื่องหมายอะไรบ้าง 1
เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายต่างๆ / หมายถึง หรือ บุพสัญญา ใช้อย่างไร เครื่องหมายวรรคตอน ป. 5 เครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมด เครื่องหมายต่างๆที่ใช้ในภาษาไทย เครื่องหมายวรรค ตอน ป. 4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

ในภาษาไทยมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่ใช้ในการบอกเสียงต่อไปตั้งแต่คนในประเทศอื่น ๆ ก็ไม่ค่อยใช้?

ในภาษาไทยมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่มักจะใช้ในการบอกเสียงหรือสื่อความเสียงที่ไม่ค่อยใช้ในภาษาอื่น ๆ ดังนี้

 1. เครื่องหมายหน้ากลม ( ๆ ) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการบอกเสียงที่สูงหรือเสียงหัวเสียง ในบางคำที่เหมือนกันตัวอักษรเดียว ๆ แต่ใช้เครื่องหมายนี้บอกเสียงต่างกัน เช่น “ไก่” และ “ไก่ ๆ ” เป็นต้น.

 2. เครื่องหมายวรรคตอน ( ๆ ) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการบอกเสียงแปลงหนึ่ง ๆ ตัวอักษรเป็นสระน้ำนมหรือสระนาม หรือทำให้เสียงหนึ่งตัวอักษรที่ซ้ำกันเป็นสระยาว เช่น “กาน ๆ ” หรือ “เขาชอบอ่านหนังสือโรมานติก ๆ “.

 3. เครื่องหมายสรรพนาม (เอกสารทางไวยากรณ์) ในภาษาไทยมีเครื่องหมายสรรพนามเฉพาะที่ใช้ในกรณีที่เสียงแปลงเป็นสระนามหรือสระนามเป็นสระนาม ในภาษาไทยนั้นสรรพนามมีการเปลี่ยนรูปแปลงเสียงตามความเป็นทางเพศ การใช้เครื่องหมายสรรพนามนี้ค่อนข้างซับซ้อนและไม่ได้มีในภาษาอื่น ๆ.

 4. เครื่องหมายการอ่าน (เอกสารทางไวยากรณ์) ในภาษาไทยมีเครื่องหมายเฉพาะที่ใช้ในการระบุว่าเสียงในคำมีความสูงหรือต่ำ และวิธีการอ่านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแบ่งพยางค์และการออกเสียงของคำ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องหมายนี้มักไม่ค่อยมีในภาษาอื่น.

 5. เครื่องหมายเวียนหาง ( ฯลฯ ) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการย่อคำหรือข้อความ เพื่อนำเสนอความย่อหรือสรุปข้อมูล เป็นการละเว้นส่วนที่ไม่จำเป็นของข้อความ และไม่ค่อยมีในภาษาอื่น.

เครื่องหมายเหล่านี้มักใช้ในการเขียนและการอ่านข้อความในภาษาไทยเพื่อเป็นการสื่อความหมายและการบอกเสียงที่ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์ภาษาไทยที่มีความซับซ้อนและพิเศษในบางกรณีเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอื่น ๆ ในการสื่อสารความหมายและการเสียงในภาษาไทย.

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายที่ไม่ค่อยมีในภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย

 1. เครื่องหมายหน้ากลม ( ๆ )

  • “ไปหาหมอ ๆ เสียงคอเสียงทรวง เป็นเรื่องปกติในช่วงหน้าหนาว.”
   • เครื่องหมายหน้ากลม ( ๆ ) ถูกใช้เพื่อแสดงเสียงคอเสียงทรวงที่หลายครั้งในบรรยากาศหน้าหนาว.
 2. เครื่องหมายวรรคตอน ( ๆ )

  • “บ้านตั้งอยู่บนเนินเขา ๆ ที่มีวิวทะเลสวยมาก.”
   • เครื่องหมายวรรคตอน ( ๆ ) ถูกใช้เพื่อแบ่งประโยคและทำให้ข้อความเป็นอ่านง่าย.
 3. เครื่องหมายสรรพนาม (เอกสารทางไวยากรณ์)

  • “เขาชอบเขียนบทความ ส่วนเธอชอบการอ่านนิยาย.”
   • ในประโยคนี้, “เขา” เป็นรูปของสรรพนามชาย และ “เธอ” เป็นรูปของสรรพนามหญิง, แสดงถึงเสียงที่เปลี่ยนไปตามเพศ.
 4. เครื่องหมายการอ่าน (เอกสารทางไวยากรณ์)

  • “คำว่า ‘ขี้เล่น’ อ่าน ‘คีเล่น’ นะครับ.”
   • เครื่องหมายการอ่านใช้ในกรณีที่คำมีการอ่านที่แตกต่างจากการเขียน, เพื่อช่วยคนอ่านเข้าใจการออกเสียงคำ.
 5. เครื่องหมายเวียนหาง ( ฯลฯ )

  • “เขาชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปีนเขา, ล่องแก่ง, ฯลฯ ”
   • เครื่องหมายเวียนหาง ( ฯลฯ ) ใช้ในการย่อหรือสรุปกิจกรรมหรือรายการที่หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดทุกอย่าง.

เครื่องหมายเหล่านี้มีบทบาทในการเติมเต็มความหมายและการแสดงความเสียงที่แตกต่างจากภาษาอื่นในภาษาไทยและช่วยให้ผู้พูดหรือผู้อ่านเข้าใจข้อความและความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

หน้าที่สารวัตใหญ่บัญชี

5 อำนาจ ที่คุณรู้แล้ว อย่าฝ่าฝืนคำสั่ง สารวัตรใหญ่บัญชี?

สารวัตรใหญ่บัญชี หน้าที่ สารวัตรใหญ่บัญชี คือ สารวัตรใหญ่บัญชีคือใคร สารวัตรใหญ่บัญชี คนปัจจุบัน สารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สารวัตรใหญ่ EP. 7 สารวัตรใหญ่ EP. 13 สถานที่เก็บเอกสารทางบัญชี คือสถานที่ใด
รับจ่ายสำหรับกิจการ

7 รายรับ ทำเอง สิ่งสำคัญสุดๆ รับจ่ายสำหรับกิจการ

รับจ่ายสำหรับกิจการ ประโยชน์ของการทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ การทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ จุดประสงค์ของการทำบัญชีแต่ละกิจการที่แตกต่างกัน รายรับรายจ่าย สำหรับกิจการ หลักการทำรายรับ-รายจ่าย ของกิจการมีหลักการง่าย ๆ คือ มีเอกสารทุกครั้งในการขาย ใบเสนอราคา /ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน /วัตถุดิบ ทำสรุปยอดรวม รายรับ- รายจ่ายแบ่งตามเดือน ผลเสียของการไม่ทำบัญชี
Gantt Chart

Gantt Chart #7 ข้อ ดีเสีย ตัวอย่าง วิธีทำ ง่ายๆ คือโครงการ?

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
เลี้ยงหมา

2 หมา เลี้ยง สุนัข พันธุ์ใหญ่ เล็ก น่ารัก ไม่แปลกที่ไม่รู้!

วิธีเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็ก การเลี้ยงสุนัข แบบปล่อย เลี้ยงสุนัขตัวเดียว ปัญหาในการเลี้ยงสุนัข วิธีเลี้ยงลูกสุนัข 2 เดือน อยากเลี้ยงสุนัข แต่ไม่มีเวลา ความรู้และทักษะในการเลี้ยงสุนัข บทความ การเลี้ยงสุนัข

4 คำคุณศัพท์มีหน้าที่การเสริมความแม่นยำของสิ่งต่างๆในประโยค?

คําคุณศัพท์ มีอะไรบ้าง คําคุณศัพท์ อังกฤษ คําคุณศัพท์ คือ คําคุณศัพท์ ตัวอย่าง คํา คุณศัพท์ 50 คํา adjective ตัวอย่างประโยค adjective มีอะไรบ้าง Adjective 1 000 คํา ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

อาชีพมีอะไรบ้าง •50• ต่างๆ ทั้งหมด ที่ทำกันแล้วไม่ยอมพูดต่อ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

6 Cloud Computing ใช้งานเทคโนโลยี จัดการธุรกิจ รู้ อย่างฮา!

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
อคติ-4

4 อคติ ลำเอียง คติธรรมความรัก หลง โทสาคติ ที่ไม่มีใครพูด?

อคติ 4 อคติ คือ คติธรรมความรัก รัก หรือ หลง ความรัก คือ ความหลง คือ อคติ 4 ประการ อคติ 4 คือ คุณธรรม ข้อ ใด ความหมายที่ครอบคลุมของอคติ อคติ 4 มี อะไร บ้าง อคติ หมายถึง คน อคติ ฉันทาคติ โทสาคติ ปัจจัยที่ก่อเกิดความโกรธหรือชิงชังในคัมภีร์ปริวาร โมหาคติ ภยาคติ แนวทางการละอคติ 4

Leave a Comment

Scroll to Top