Wlan 2 กระพริบ ในไอโฟน ย่อมาจาก

wlan ระบบเครือข่ายไร้สายหรือไวเลสแลน การสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายมีมาตราฐาน สัญญาณคลอบคุลพื้นที่ประมาณ 100 เมตร การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมี 2 รูปแบบ