5 คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด

ในหน้านี้ Suffix nounSuffix noun ส่วนต่อท้ายคำนามให้สมบูรณ์ มีอะไรบ้างNoun suffix คือSuffix noun มีอะไรบ้างNoun suffix คําศัพท์ และวิธีการใช้ suffix ที่เป็น nounSuffix noun Suffix noun ส่วนต่อท้ายคำนามให้สมบูรณ์ มีอะไรบ้าง                 ในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นส่วนของคำนำหน้าและต่อท้าย ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เราจะเรียกว่าเป็นการเติมคำให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้คำนำหน้าและต่อท้ายจะบ่งบอกหน้าที่ คุณลักษณะในการใช้คำเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้ส่วนคำน …

5 คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด Read More »