8 เสา TPM คือ ตัวอย่าง ทำ เครื่องจักร องค์ประกอบ

tmp ระบบ Total productive maintenance (TPM) คืออะไร ระบบ Total productive maintenance (TPM) เป็นระบบบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด ขณะเดียวก็เพิ่มขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจในงานของคนทำงาน กิจกรรม TPM ยึดแนวคิดหลัก 2 อย่าง คือ การลดและป้องกันการสูญเสียทุกประเภท ต้องเป็นการกิจกรรมที่ทุกหน่วย ทุกฝ่ายในองค์กร และบุคคลทุกระดับมีส่วนร่วม หลักการในการทำ tmp การทำ tmp มีขั้นตอน 8 ขั้นตอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “8 เสาหลักของ TPM ( 8 Pillars of TPM )”ได้แ …

8 เสา TPM คือ ตัวอย่าง ทำ เครื่องจักร องค์ประกอบ Read More »