อุณหภูมิร่างกายปกติ

อุณหภูมิ มีไข้กี่องศา 35 ระดับ (ไข้) อาการร้อนในร่างกาย สูง กี่ องศา อุณหภูมิร่างกาย ตัว ร้อน เกิด จาก อะไร

อุณหภูมิ มีไข้กี่องศา 35 ระดับ (ไข้) อาการร้อนในร่างกาย สูง กี่ องศา อุณหภูมิร่างกาย ตัว ร้อน เกิด จาก อะไร Read More »