2.5 pm ผื่น คัน แพ้ ฝุ่น หายใจไม่ออก ผิวหนัง ที่ไม่มีใครพูด?

PM 2.5 สาเหตุที่ทำให้เกิด PM2.5 ระดับความรุนแรงของ PM 2.5 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย แนวทางการป้องกัน