OEM คือ 5 สิ่ง ย่อ มาจาก สินค้า อะไร ผลิต แบรนด์

oem คือ OEM คือ? และ ODM คือ? ลักษณะของโรงงานที่รับผลิต oem สินค้าแบบนี้ OBM คืออะไร ผลิตภัณฑ์คืออะไร