tcas

tcas คือ 3 admission พอร์ต มีอะไรบ้าง ทปอ ระบบแอดมิชชั่น รอบโควต้า

ระบบ TCAS คือ ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบที่ 2 โควตา (Quota) แบบที่ 3 รับตรงร่วม …

tcas คือ 3 admission พอร์ต มีอะไรบ้าง ทปอ ระบบแอดมิชชั่น รอบโควต้า อ่านต่อ »