nosql

no sql คือ nosql vs sql 2 database อะไร server คืออะไร

เนื้อหา no sqlNOSQL คือ  CouchDBno sql NOSQL คือ เราสามารถให้คำจำกัดความของ NOSQLคือ ฐานข้อมูลที่ไม่มีภาษา SQL ให้ใช้ รายละเอียดของ NOSQLนั้นต่างจากพว …

no sql คือ nosql vs sql 2 database อะไร server คืออะไร อ่านต่อ »