13 E-Commerce ขั้นตอนแรก ของการซื้อ ขาย มีอะไรบ้าง โคตรเจ๋ง!

ขั้นตอนแรกของการซื้อขายแบบ e – commerce e-commerce มีอะไรบ้าง e-commerce คือ e-commerce มี 4 ประเภท คือ ธุรกิจ e-commerce ในปัจจุบัน e-commerce ตัวอย่าง ธุรกิจ e-commerce ในไทย ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการซื้อขายแบบ e-commerce