1 การสนับสนุน ChatGPT มีการใช้งานในงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์?

chatgpt ผลกระทบ Chat GPT งานวิจัย ประโยชน์ ของ ChatGPT  Chatgpt คืออะไร มี จุดเด่น อย่างไร Chatgpt อันตราย ไหม Chat GPT กับการศึกษา ใช้ ChatGPT เขียนบทความ Chat gbt คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์