ห้าม 5 แหวนหมั้นใส่นิ้วไหน ใส่แหวน นาง ข้าง ขวา

ใส่แหวนนิ้วนางข้างขวา หมายถึง แหวนหมั้นใส่ข้างไหนไทย แหวนหมั้น ใส่ ข้าง ไหน pantip แหวนหมั้น ใส่นิ้วนางข้างไหน แหวนหมั้นใส่นิ้วกลาง แหวนแต่งงานใส่นิ้วไหน หญิง แหวนแต่งงานใส่นิ้วไหน ชาย พิธีสวมแหวนหมั้น