ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา Quotation ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขาย (ผู้ประกอบการ) ออกให้กับผู้ที่สนใจ (ลูกค้า) เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ภายในเอกสารใบเสนอราคาจะมีข้อมูลการชี้แจงรายการสินค้า บริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่สนใจสินค้า และบริการของคุณได้นำไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อ ในฐานะของผู้ประกอบการควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบ เสนอราคา

ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา

มีอะไรที่แสดงอยู่ในใบเสนอราคา

ข้อมูลที่ควรมีในใบเสนอราคา ประกอบไปด้วย

 • ภาพโลโก้บริษัท
 • รหัสสินค้า / บริการ คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ จำนวน , ราคาต่อหน่วย, มูลค่าก่อนภาษี หมายเหตุ
 • รายละเอียดชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำนักงานสาขา ของฝ่ายเจ้าของธุรกิจ (ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ) และฝ่ายลูกค้า (ผู้ซื้อ)
 • อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และชื่อโครงการ
 • วิธีการชำระ / เครดิตการชำระเงิน (หากมี) ให้ลูกค้าทราบ
 • ช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
 • ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ความสำคัญของใบเสนอราคา

 • ใบเสนอราคาถึงเป็นสัญญาฉบับหนึ่งตามคำวินิฉัยของกรมสรรพากร 
 • มีความน่าจะเป็นสูงที่ลูกค้าจะใช้ในการตัดสินใจ ซื้อ หรือ ใช้บริการ 
 • ลายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น เงื่อนไขการชำระ รายละเอียดสินค้า จำนวน ประเภท ลักษณะ ทำให้ไม่สับสนในการซื้อ 
 • ใบเสนอราคาไม่ถึอเป็นใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ 

ออกใบเสนอราคาต้องบันทึกบัญชีไหม? 

การออกใบเสนอราคาในทางบัญชี และภาษี จะยังไม่ถึงว่าเป็นการขาย จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบัญชี แต่อาจะเป็นการจดโน็ต หรือ การลงลายละเอียดเปิดฐานข้อมูลลูกค้าไว้ก่อน ถ้าหากความน่าจะเป็นในการ ซื้อ/ขาย เกิดขึ้น

แบบฟอร์มใบเสนอราคา และฟอร์มใบเสนอราคา

แบบฟอร์มใบเสนอราคา
แบบฟอร์มใบเสนอราคา

การทำใบเสนอราคาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เหมือนในอดีต เพราะในอดีตการทำใบเสนอราคา การคิดแบบฟอร์มเป็นแค่แบบมาตราฐานธรรมดาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป เพียงแค่มีชื่อผู้ขาย ผู้ซื้อ ลายละเอียด และราคาเป็นต้น แต่ในปัจุบัน การทำใบเสนอราคา ถือเป็นเรื่องของศิลปะอย่างนึง

เมื่อใบเสนอราคาถือเป็นศิลปะในทางความคิดแล้ว หากนักบัญชี มีความสามารถในด้านการออกแบบใบเสนอราคาเพิ่มเติมด้วยก็จะทำให้ลูกค้าสะดุดตาและจำภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ

โยชน์ของการทำใบเสนอราคา

 • สร้างความน่าเชื่อของบริษัทได้อย่างหนึ่ง
 • เมื่อมีการจัดทำใบเสนอราคาแล้ว ทำให้คาดว่าจะขายได้แน่นนอน
 • เป็นเอกสารทางบัญชีหากมีการออกสารเป็นชุด
 • เป็นสิ่งต้องมีหรือควรมีในกิจการเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • สร้างการตัดสินใจ และเปรียบเทียบราคาให้กับผู้ซื้อได้

แบบฟอร์มใบเสนอราคา excel

การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอันดับต้น เนื่องจากการจัดทำ “ใบเสนอราคา”ด้วยระบบ Excel นั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีต้นทุนเลยก็ว่าได้ แต่การจะจัดทำ “ใบเสนอราคา” ด้วยระบบ Excel นั้นผู้ออกใบจะต้องมีความรู้ในการผูกสูตรขั้นพื้นนฐาน หากกำหนดสูตรขั้นพื้นฐานเป็นแล้ว การออกใบเสนอราคา หรือแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีต่างๆ นั้น ก็จะเป็นเรื่องง่าย

ใบเสนอราคา pdf

ใบเสนอราคาpdf
ใบเสนอราคาpdf

การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยโปรแกรม Adobe Reader ที่สามารถอ่านไฟล์ pdf.หรือชื่อเต็ม Portable Document Format ส่วนมากในระบบบัญชีไม่เป็นที่นิยมใช้ทำใบเสนอราคา แต่จะเป็นใช้โปรแกรม dobe Reader ใบการบันทึกรูป “ใบเสนอราคา” มากกว่า เนื่องจากโปรแกรม นี้ไม่สามารถลันเลขที่ได้ตามที่ต้องการแต่จะเป็นการลบข้อมูล (เฉพาะส่วน) และกรอกข้อมูลใหม่เข้าไป

ดาวโหลดใบเสนอราคา แบบฟอร์มต่างๆ 

vertify