15 วิธีการดูแลสุขภาพจิตในช่วงวิกฤติ

รักษาสภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต สร้างเครื่องมือการจัดการกับความเครียด รักษาการติดต่อสังคม ค้นหาระบบการสนับสนุน ใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสังคม อย่าละเลยการขอความช่วยเหลือ รักษาเชื่อมโยงกับเป้าหมายและความหวัง มองหาสิ่งที่มีความหมายในช่วงวิกฤติ รับรู้และยอมรับความรู้สึก ดูแลร่างกาย