โลกธรรม 8 แปด มีอะไรบ้าง ธรรมะ เตือนใจ เรื่องใด

โลกธรรม 8 โลกธรรม คู่ที่ 1 ได้ลาภ-เสื่อมลาภ โลกธรรม คู่ที่ 2 ได้ยศ-เสื่อมยศ โลกธรรม คู่ที่ 3 ได้รับสรรเสริญ-ถูกนินทา โลกธรรม คู่ที่ 4 ได้สุข-ได้ทุกข์ โลกธรรม 8 มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร เมื่อถูกนินทาควรปฏิบัติตนอย่างไร ตามหลักโลกธรรม 8