5 เครื่องดนตรีพม่า ประเทศ ของ วง ดนตรี มีอะไรบ้าง

เครื่องดนตรีพม่า ประวัติความเป็นมาดนตรีพม่า ซายวาย ปัตวาย, พาทวาย (Patwaing) จีวาย (Kyiwaing) มองซาย (Maung zaing) หฺเน, เน (Hne) วงดนตรีและเครื่องดนตรีอื่นๆ Saung