3 รวมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อะไรบ้าง พร้อมบรรยาย?

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 1.การใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประเภททั่วไป 2. การใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประเภทเครื่องมือช่าง 3.การใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี ตัวอย่างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง ครื่องวัดแสง เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ตู้ปลอดเชื้อ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave