2 Software ประเภทของซอฟต์แวร์ คืออะไร มีกี่ชนิด?

ประเภทของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประมวลคํา คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทอะไร