3 อุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ประเภท ของ โรงงาน ในไทย

อุตสาหกรรมคืออะไร อุตสาหกรรมรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม คือ โรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมจังหวัด บริการอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม