อายุความ คดี ใบกำกับภาษีปลอม

ใบสั่งขาย

ใบสั่งขาย Excel แบบฟอร์ม Sale Order ใบสั่งของ จัดทําขึ้นเพื่ออะไร ใบสั่ง จ้าง ภาษาอังกฤษ Express

 ใบสั่งขาย ใบ สั่งขาย หรือ ใบ SO (Sale Prder) เป็นเอกสา …

ใบสั่งขาย Excel แบบฟอร์ม Sale Order ใบสั่งของ จัดทําขึ้นเพื่ออะไร ใบสั่ง จ้าง ภาษาอังกฤษ Express Read More »

เงินมัดจำ

เงินมัดจำ ตัวอย่างมัดจำ ผิดสัญญามัดจำ เงิน ค่า มัดจำ คือ อะไร ไม่คืนค่ามัดจำ

เงินมัดจำ เงินมัดจำ (อังกฤษ: earnest) คือ เงินหรือทรัพย …

เงินมัดจำ ตัวอย่างมัดจำ ผิดสัญญามัดจำ เงิน ค่า มัดจำ คือ อะไร ไม่คืนค่ามัดจำ Read More »

นิติบุคคล

นิติบุคคล คืออะไร ตามกฎหมาย แปล วัด ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามกฎหมายมหาชน

นิติบุคคล สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” ห …

นิติบุคคล คืออะไร ตามกฎหมาย แปล วัด ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามกฎหมายมหาชน Read More »

บันทึก บัญชี

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกบัญชี ลูกหนี้ เดบิต เครดิต

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก่อนจะทำรายหรือลงบัญชีลูก …

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกบัญชี ลูกหนี้ เดบิต เครดิต Read More »

แบบภพ.30

การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ 30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ …

การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ 30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย Read More »

สมัคร-งาน-บัญชี-ปทุมธานี-

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแก้ว

งานบัญชีปทุมธานี บริษัท ปังปอน จำกัด รับทำบัญชี ปทุมธาน …

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแก้ว Read More »

ภาษีอากร

ฐานภาษี 4 ประเภทภาษี มีกี่ประเภท ภาษีอากร ความหมาย ลักษณะของภาษีที่ดี

ฐานภาษี คือ ฐานภาษี (TAX BASE) หมายถึง สิ่งที่เป็นเงื่อ …

ฐานภาษี 4 ประเภทภาษี มีกี่ประเภท ภาษีอากร ความหมาย ลักษณะของภาษีที่ดี Read More »

TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชี

TA ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ความหมาย ความแตกต่าง TA กับ CPA รายได้

TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditin …

TA ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ความหมาย ความแตกต่าง TA กับ CPA รายได้ Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 รายได้เท่าไรต้องจด VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนท …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 รายได้เท่าไรต้องจด VAT Read More »

ภาษีขาย

ภาษีขาย วิธีคิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณ คิด Vat

ภาษีขาย ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบกา …

ภาษีขาย วิธีคิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณ คิด Vat Read More »

ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี Excel คือ tax id แปลว่า ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง template แบบฟอร์ม

ใบกำกับภาษี คือ ใบกำกับภาษี ( Tax invoice ) หมายถึง เอก …

ใบกำกับภาษี Excel คือ tax id แปลว่า ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง template แบบฟอร์ม Read More »

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Excel ใบเสร็จจ่ายเงิน การจ่ายเงิน สรรพากร

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คือ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน …

ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Excel ใบเสร็จจ่ายเงิน การจ่ายเงิน สรรพากร Read More »

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ การบัญชีสินค้า แนว การ สอบ บัญชี สินค้า

สินค้าคงเหลือ  Inventory ในการประกอบกิจการใด ๆสถานะความ …

สินค้าคงเหลือ การบัญชีสินค้า แนว การ สอบ บัญชี สินค้า Read More »

shutterstock 247482322

ภาษีซื้อ ต้องห้าม กาบัญทึกบัญชี คำนวณ ขอคืนไม่ได้ ไม่ขอคืน

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (V …

ภาษีซื้อ ต้องห้าม กาบัญทึกบัญชี คำนวณ ขอคืนไม่ได้ ไม่ขอคืน Read More »

ใบส่งของชั่วคราว กับ ใบกำกับภาษี ต่างกัน

ใบส่งของ ใบส่งสินค้า ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม

ใบส่งของ หมายถึง ใบส่งของ คือ (Delivery note) หรือใบส่ง …

ใบส่งของ ใบส่งสินค้า ตัวอย่าง ชั่วคราว แบบฟอร์ม Read More »

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสำคัญจ่าย แบบฟอร์ม วิธีเขียน ตัวอย่าง Payment Voucher

ระบบใบสำคัญจ่าย  ระบบใบสำคัญจ่าย คือ ระบบที่ใช้ควบคุมกา …

ใบสำคัญจ่าย แบบฟอร์ม วิธีเขียน ตัวอย่าง Payment Voucher Read More »

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน รูปแบบ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม doc

ใบเสร็จรับเงิน คือ ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt) หมายถึง หร …

ใบเสร็จรับเงิน รูปแบบ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม doc Read More »

Scroll to Top