หาต้นทุนขาย

even

จุดคุ้มทุน EVEN 2 วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ง่ายๆ BREAKEVENPOINT การคํานวณ ต้นทุนการผลิต Excel fixedcost คือ ภาษาอังกฤษ แปลว่า

Even แปลว่า การหาจุดคุ้มทุนให้เจอ ทางออกของธุรกิจที่อยากมีกำไร (Break Even Point) หว่านพืชย่อมหวังผลฉันใด การทำธุรกิจก็หวังกำไรฉันนั้น.. คงไม่มีใครคิด …

จุดคุ้มทุน EVEN 2 วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ง่ายๆ BREAKEVENPOINT การคํานวณ ต้นทุนการผลิต Excel fixedcost คือ ภาษาอังกฤษ แปลว่า อ่านต่อ »

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ (Inventory) การบัญชีสินค้า 3 วัด มูลค่า คงคลัง ตรวจ สอบ วัตถุดิบ

สินค้าคงเหลือ  Inventory ในการประกอบกิจการใด ๆสถานะความมั่นคงและสภาพคล่องทางการเงินสามารถวัดได้จากสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ซึ่งต้องมีจำนวนมากกว่าหน …

สินค้าคงเหลือ (Inventory) การบัญชีสินค้า 3 วัด มูลค่า คงคลัง ตรวจ สอบ วัตถุดิบ อ่านต่อ »

ต้นทุนขาย-คือ

ต้นทุนขาย 3 COGS งบต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ครบถ้วน การคํานวณ

ต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ( cost of good sold ) หมายถึง ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า เช่นหากประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ต้นทุนขายจะหมายรวมถึง ต้นทุนในกระบ …

ต้นทุนขาย 3 COGS งบต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ครบถ้วน การคํานวณ อ่านต่อ »

บัญชีต้นทุน

บัญชีต้นทุน 2 แนวคิด ผู้บริหาร การบัญชี กิจการ สูตร Cost Of Goods Sold

ต้นทุน ต้นทุน คือ จำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การแปรสภาพวัตถุดิบจนแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าสำเร็จรูป การบัญชีต้นทุน การบัญชี …

บัญชีต้นทุน 2 แนวคิด ผู้บริหาร การบัญชี กิจการ สูตร Cost Of Goods Sold อ่านต่อ »

Scroll to Top