2 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานชั้นต้น ตัวอย่าง

หลักฐานชั้นต้น ชั้นรอง หลักฐานชั้นต้นคือ หลักฐานชั้นต้น กับ ชั้นรอง หลักฐานชั้นต้น 20 อย่าง หลักฐานชั้นต้น 10 อย่าง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อะไรเป็นหลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นต้น กับหลักฐานชั้นรอง ตัวอย่าง หลักฐานชั้นต้น ที่เป็น ลายลักษณ์ อักษร