หนี้สูญได้รับคืน

หลักการ บันทึก บัญชี

การบันทึกบัญชี 4 ลูกหนี้ เดบิต เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ ลง บัญชี ลูกหนี้การค้าหมายถึง

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก่อนจะทำรายหรือลงบัญชีลูก …

การบันทึกบัญชี 4 ลูกหนี้ เดบิต เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ ลง บัญชี ลูกหนี้การค้าหมายถึง Read More »

Scroll to Top