สํานวนโวหาร

no7 1

โวหารภาพพจน์ คือ อย่างกลอน 2 ppt pdf นิราศนรินทร์คำโคลง โวหารภาพพจน์ อิเหนา

โวหารภาพพจน์        การนำเสนอสารทางกลวิธีโดยใช้การพลิกแพลงในภาษาที่ใช้ในการเขียน หรือภาษาที่ใช้ในการพูด ให้มีความแตกต่าง …

โวหารภาพพจน์ คือ อย่างกลอน 2 ppt pdf นิราศนรินทร์คำโคลง โวหารภาพพจน์ อิเหนา อ่านต่อ »

สุภาษิตไทย

สุภาษิต สํานวนไทย 2 คําคมโดนๆ เด็ดๆ คติประจําใจ ให้กําลังใจ คําคล้องจอง เพื่อน

สุภาษิต สุภาษิต คือ ข้อความหรือถ้อยคำที่เป็นการกล่าวแนะนำ, สั่งสอน และตักเตือน โดยยึดหลักความเป็นจริง มีทั้งถ้อยคำที่ไพเราะและถ้อยคำที่ฟังแล้วเจ็บจี๊ด …

สุภาษิต สํานวนไทย 2 คําคมโดนๆ เด็ดๆ คติประจําใจ ให้กําลังใจ คําคล้องจอง เพื่อน อ่านต่อ »

Scroll to Top