ส่วนลดรับ อยู่หมวดไหน

การบัญชีเกี่ยวกับชนิดของหุ้นกู้

ชนิดของหุ้นกู้ 7 หุ้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ตราสารหนี้ออกใหม่

ชนิดของหุ้นกู้ 7 หุ้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่ด้อยสิทธิ ตราสารหนี้ออกใหม่ Read More »

ส่วนลดการค้า

ส่วนลดการค้า Discount 3 วิธี Rebate คิด (ส่วนลด) เงินสด จ่าย อยู่ หมวด ไหน เงื่อนไขการชำระเงิน วิธีคิด ภาษาอังกฤษ

ส่วนลดการค้า Discount 3 วิธี Rebate คิด (ส่วนลด) เงินสด จ่าย อยู่ หมวด ไหน เงื่อนไขการชำระเงิน วิธีคิด ภาษาอังกฤษ Read More »

Scroll to Top