สหกรณ์ 3

สหกรณ์ คือ 7 ประเภทของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ วิธีการ หลักการ คําจํากัด

สหกรณ์ คือ สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ ในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อ …

สหกรณ์ คือ 7 ประเภทของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ วิธีการ หลักการ คําจํากัด อ่านต่อ »