6 การเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย ให้มีเหตุผล เป็นคนดี โคตรเจ๋ง!

การวางแผนการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของลูก การวางแผนการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของลูกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมตามระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น การวางแผนการเลี้ยงลูกควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ วัยของลูก แต่ละวัยจะมีความต้องการและพฤติกรรมการเลี้ยงต่างกัน ตัวอย่างเช่น เด็กวัยต่ำกว่า 6 เดือนต้องการนมแม่หรือน้ำผึ้งในอาหาร ในขณะที่เด็กวัย 3-5 ปีต้องการการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมองของเด็ก ความต้องการสังคม เด็กต้องการเรียนรู้การสื่อ …

6 การเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัย ให้มีเหตุผล เป็นคนดี โคตรเจ๋ง! Read More »