13 วิธีเก็บเงิน ได้เร็ว นักเรียน วิธีนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

วิธีเก็บเงิน ลงทุนซื้อกระปุกออมสิน หัดรู้จักคำว่า ความจำเป็น กับ น่ารัก แบบบันทึกรายรับรายจ่าย ไม่ไปในที่ของแพง ซื้อกระเป๋าที่มีช่องลับเยอะๆ ฝากธนาคารแบบฝากประจำ ทำงานพิเศษ หารายได้ ซื้อของลดราคา เวลาซื้ออะไรก็รวมรายจ่ายไว้ในสมอง อย่าหลงคำโฆษณาชวนเชื่อ ฝากเงินไว้ที่เพื่อน นัดเวลาเอาเงินคืน อยู่ว่างๆร้องเพลง “คนมีตังค์” เรียนรู้กับหลักดำเนินชีวิตที่ในปัจจุบัน