ราคา Fob 2 ย่อมาจาก ค่าขนส่งเข้า นำเข้าส่งออก

FOB คือ fob คือโรค fob กับ cif ต่างกันอย่างไร CIF คือ FOB Shipping คือ FOB term fob ย่อมาจาก วิธีคำนวณ fob