รายการบัญชี 5 หลักการ โกงบัญชี ตัวอย่างการทุจริต

การบันทึกบัญชี 5 หมวด สมุดรายวันทั่วไป การลงรายการบัญชี รายการเปิดบัญชี ได้แก่ สมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการรับเงิน คือ สมุดบัญชีใด สมุดรายวันซื้อ บัญชีแยกประเภท ตัวอย่างการบันทึกบัญชี