รักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ของนักกีฬา ฟื้นฟู

รักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ การฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา การฟื้นฟูสุขภาพ สาธารณสุข การบาดเจ็บของ กล้าม เนื้อ และกระดูก การดูแลผู้ป่วย Stroke ระยะฟื้นฟู การฟื้นฟูสุขภาพ มีอะไรบ้าง การรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่