ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย WIT บุคคลธรรมดา มาตรา 50 กี่ เปอร์เซ็นต์ ตารางอัตราภาษี วิธีการ หมวดอะไร

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย Withholding Income Tax ภาษีหัก ณ ที่จ่ายถือเป็นเครื่องมือทางภาษีอากรชนิดหนึ่งที่จะควบคุมผู้มีเงินได้ไม่ว …

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย WIT บุคคลธรรมดา มาตรา 50 กี่ เปอร์เซ็นต์ ตารางอัตราภาษี วิธีการ หมวดอะไร อ่านต่อ »