ระบบบัญชีคู่ 2 พื้นฐาน เดบิต เครดิต เบื้องต้น

ระบบบัญชีคู่ ประวัติความเป็นมาของระบบบัญชี การบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ หลักการบันทึกบัญชีตามระบบ บัญชีคู่ ตัวอย่างการบันทึกระบบบัญชีคู่