เงินมัดจำ

เงินมัดจำ ตัวอย่าง 3 ผิดสัญญา (ค่ามัดจำ) ไม่คืนค่ามัดจำ ค่ามัดจำ ภาษาอังกฤษ คือ อะไร

เงินมัดจำ เงินมัดจำ (อังกฤษ: earnest) คือ เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอันมีค่าในตัวซึ่งให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเ …

เงินมัดจำ ตัวอย่าง 3 ผิดสัญญา (ค่ามัดจำ) ไม่คืนค่ามัดจำ ค่ามัดจำ ภาษาอังกฤษ คือ อะไร อ่านต่อ »