ภาษี

ภาษีอากร

ฐานภาษี 4 ประเภทภาษี มีกี่ประเภท ภาษีอากร (ที่ดี) ความหมาย ลักษณะของ นิติบุคคล

ฐานภาษี คือ ฐานภาษี (TAX BASE) หมายถึง สิ่งที่เป็นเงื่อ …

ฐานภาษี 4 ประเภทภาษี มีกี่ประเภท ภาษีอากร (ที่ดี) ความหมาย ลักษณะของ นิติบุคคล Read More »

6

การเสียภาษี 10 ความหมาย รถยนต์ ต่อภาษี รถกะบะ (Online) มีอะไรบ้าง กี่บาท ขอคืน

ภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้ …

การเสียภาษี 10 ความหมาย รถยนต์ ต่อภาษี รถกะบะ (Online) มีอะไรบ้าง กี่บาท ขอคืน Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

#1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสีย รายได้เท่าไร ภายในกี่วัน (VAT 10) ปัจจุบันเก็บในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนท …

#1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสีย รายได้เท่าไร ภายในกี่วัน (VAT 10) ปัจจุบันเก็บในอัตรา Read More »

ภาษีขาย

ภาษีขาย 7 วิธีคิด สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คิด) Vat การคำนวณ ภาษีขาย tax output

ภาษีขาย ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบกา …

ภาษีขาย 7 วิธีคิด สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คิด) Vat การคำนวณ ภาษีขาย tax output Read More »

ภาษีศุลกากร

ภาษีศุลกากร 1 ภาษีนำเข้า อัตราภาษีนำเข้า (ขาเข้า) พิกัดศุลกากร กงศุลกากร การค้า

ภาษีศุลกากร คือ ภาษีศุลกากร หมายถึง เป็นภาษีที่เรียกเก็ …

ภาษีศุลกากร 1 ภาษีนำเข้า อัตราภาษีนำเข้า (ขาเข้า) พิกัดศุลกากร กงศุลกากร การค้า Read More »

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย 12 ป้ายโฆษณา (ไม่เสีย) ร้านส้มตำ ร้านค้า ขายของ หน้าร้าน จ่ายที่ไหน เอกสาร

ภาษีป้าย ภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 คื …

ภาษีป้าย 12 ป้ายโฆษณา (ไม่เสีย) ร้านส้มตำ ร้านค้า ขายของ หน้าร้าน จ่ายที่ไหน เอกสาร Read More »

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ (Deferrode) 2 หัก ณ ที่จ่าย การบัญทึกบัญชี ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด คือ ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ&n …

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ (Deferrode) 2 หัก ณ ที่จ่าย การบัญทึกบัญชี ภาษีซื้อ Read More »

shutterstock 247482322

ภาษีซื้อ ต้องห้าม (Value Added Tax) 6 การบัญทึกบัญชี คือ คำนวณ ขอคืนไม่ได้

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (V …

ภาษีซื้อ ต้องห้าม (Value Added Tax) 6 การบัญทึกบัญชี คือ คำนวณ ขอคืนไม่ได้ Read More »

S 3096589

#1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน (ใหม่) อัตราภาษี พรบ สรุป pdf พระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีที่ดินและสิ่งปลู …

#1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน (ใหม่) อัตราภาษี พรบ สรุป pdf พระราชบัญญัติ Read More »

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก-ณ-ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding …

หนังสือรับรองการหักภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ (ล่าสุด) ภงด 3 53 แบบฟอร์ม Read More »

Scroll to Top