9 จบ บทสวดพาหุงมหากา หลวงพ่อจรัญ ก่อนนอน ย่อ ที่ไม่มีใครพูด?

บทสวดพาหุงมหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน <<เริ่มสวด>> คาถาแผ่เมตตาตนเอง แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล) คำแปล มหาการุณิโก