36 ตัวอักษร สระภาษาจีน สระในสัทอักษรภาษาจีนพยัญชนะวรรณยุกต์?

สระภาษาจีน สระในภาษาจีน ภาษาจีนมี 21 เสียง สระจีน ตัวอักษรภาษาจีน สระเดี่ยวคือ สระภาษาจีน 36 ตัว พยัญชนะภาษาจีน สระ ภาษาจีน 38 ตัว สระภาษาจีน 24 ตัว สระผสมภาษาจีน สระเดี่ยวภาษาจีน แบบฝึกหัด สระ ภาษาจีน สระภาษาจีน พินอิน สระภาษาจีน 36 เสียง