ฝันว่าเข้าวัด 7 เห็นวัด มีคนเยอะ ทำบุญ แถวบ้าน

ฝันเห็นวัด มีคนเยอะ ฝันว่าอยู่ในวัด เลขเด็ด ฝันเห็นวัด เลขเด็ด ฝันว่าไป ทำบุญ ที่วัด เห็นพระ ฝันเห็นวัดแถวบ้าน ฝันว่าไปไหว้พระที่วัด เลขเด็ด ฝันเห็นวัดใหญ่โตสวยงาม ฝันว่าไปทําบุญที่วัด คนเยอะมาก