ฝันว่าเก็บไข่เป็ด 7 หลายฟอง เยอะมาก สีขาว

ฝันเก็บไข่เป็ด เลข ฝันว่าเก็บไข่เป็ดได้หลายฟอง ฝันว่าเก็บไข่เป็ดเยอะมาก ฝันเห็นไข่เป็ดสีขาว ฝันเห็นไข่เป็ด4ฟอง ฝัน เห็น ไข่ เป็ด จํานวน มาก ฝันว่าเก็บไข่เป็ดได้ 2 ฟอง ฝันว่า เก็บ ไข่ไก่ หลายฟอง เลขเด็ด