ฝันว่าแทงคน อื่น 7 เลขเด็ด ด้วยมีด เลือดออก

ฝันว่า แทงคน เลขเด็ด ฝันว่าแทงคนด้วยมีด ฝันว่า แทงคน 2คน ฝันว่าแทงคนอื่นเลือดออก ฝันว่า แทงหัวใจ คนอื่น ฝันว่าแทงคนเลือดไหล เลขเด็ด ฝันว่า แทงคน ด้วย ไม้ ฝันว่าแทงคนด้วยกรรไกร