ฝันว่าเข้าร้านทอง 7 เลขเด็ด ไม่ซื้อ เลือกทอง

ฝันเห็นร้านทอง เลขเด็ด ฝันว่าไปร้านทองแต่ไม่ได้ซื้อ ฝันว่าไปซื้อทองที่ร้านทอง ฝันว่าไปเลือกทองแต่ไม่ได้ซื้อ เลขเด็ด ฝันเห็นทองเลขเด็ด ฝันเห็น ทองรูปพรรณ เลขเด็ด