ฝันว่าเข้าโรงบาล 7 เลขเด็ด นอน ให้น้ำเกลือ ผ่าตัด

ฝันว่าได้นอนโรงพยาบาล เลขเด็ด ฝันว่า เข้า โรง บาล ให้ น้ำเกลือ ฝันว่าป่วยนอนโรงพยาบาล ฝันว่าตัวเองเข้าโรงบาล ฝันว่าเข้าโรงบาลผ่าตัด ฝันว่าเข้าโรงบาล เจาะเลือด ฝันว่าเข้าโรงบาล ให้เลือด ฝันว่าป่วยเข้าโรงบาล เลขเด็ด