ฝันว่าเก็บดอกบัว 7 เลขเด็ด ในสระ ชมพู แดง ขาว

ฝันว่าเก็บดอกบัวในสระ ฝันว่าได้เก็บดอกบัว เลขเด็ด ฝันว่าเก็บดอกบัวสีชมพูในสระ ฝันว่าได้เก็บดอกบัวสีชมพู ฝันเห็นดอกบัวสีชมพูหลายดอก ฝันว่าได้เก็บดอกบัวแดง ฝันว่าเก็บดอกบัวสีขาว ฝันว่า เก็บ ดอกบัว 3ดอก