Auditor

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ( Auditor )  คนที่สามารถตรวจสอบบัญชีต่างๆได้แม่นยำ ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขและความละเอียดของข้อมูลบริษัท โดยการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีไม่ได้น่าเบื่ออย่างทContinue Reading