เงินสด

หน้าที่ของเงิน (Cash) 3 ประเภทของเงิน ความหมายของเงิน MONEY ประโยชน์ของเงิน

เงินสด คือ เงินสด (Cash) หมายถึง “เงินสดในมือและเ …

หน้าที่ของเงิน (Cash) 3 ประเภทของเงิน ความหมายของเงิน MONEY ประโยชน์ของเงิน Read More »